Zamość w pigułce

ukrystyny

umajerczyka

uwladka 

halina

kominek

zaryska

rzadkosz

majerczyk

budz

mrugala

Zamość noclegi jest miastem wyjątkowo przyjaznym turystom. Najciekawsze zabytki zlokalizowane są w obrębie murów twierdzy, dzięki czemu wszędzie jest blisko. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową dostosowaną do oczekiwań różnych grup turystów. Oferuje moc atrakcji: oprócz zabytków Starego Miasta jest tu interesujące ZOO, piękny park, nowoczesne kino, najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna, galerie, liczne restauracje i kafejki w staromiejskich piwnicach, a latem również w ogródkach. Oprócz tego w sezonie letnim Rynek Wielki przemienia się w salon artystyczny, gdzie odbywają się spektakle teatralne i koncerty.

noclegi Zamość jest też doskonałą bazą wypadową na Roztocze – piękną zieloną krainę, a tylko 130 km dzieli go od Lwowa, tak bliskiego sercom wszystkich Polaków.

W przypadku Zamościa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, wpisane zostało Stare Miasto, ale strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje również fortyfikacje położone na przedpolu twierdzy, a jej granice wyznaczają: ulice Peowiaków i Sadowa od północy: rzeka Łabuńka z terenem wokół Rotundy od zachodu i południa oraz ulice Podwale, Okopowa i Peowiaków od wschodu. Ochronie podlega cały ten teren, a nie poszczególne obiekty. Te chronione są na mocy przepisów krajowych nadających im status zabytków. W przeszłości polskie zabytki były podzielone na klasy, a klasę „0” nadawano obiektom o najwyższej, międzynarodowej randze. W tej grupie, liczącej ponad pięćdziesiąt zabytków, Zamość reprezentowały dwa: układ urbanistyczny w obrębie zabudowy twierdzy oraz kolegiata (obecnie katedra). Obecnie nie wartościuje się zabytków. Rejestr zabytków wymienia 120 obiektów na zamojskim Starym Mieście, w tym rotundę oraz Park Miejski z kojcem. 121. Zabytkiem – otwierającym wykaz – jest „Stare Miasto w obrębie fortyfikacji wraz ze wszystkimi budynkami murowanymi i drewnianymi, ruinami, drzewostanem oraz ulicami i placami publicznymi”. We wspomnianej grupie 120. zabytków są oczywiście wszystkie najważniejsze budowle Starego Miasta: katedra, ratusz, kościoły, synagoga, centralka i kilkadziesiąt kamienic.


Możliwość komentowania jest wyłączona.