Sandomierz

Sandomierz to jedno z najstarszych miast Polski. Pierwsze ślady obecności człowieka na tym obszarze pochodzą z neolitu około 5200 p.n.e. – 1700 p.n.e. W Sandomierzu zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Nazwę miasta pochodzi od rzeki San, niedaleko od Sandomierza San „domierza” do Wisły

Sandomierz to miasto pełne przepięknych i naprawdę niezwykłych zabytków , do największych zalicz się średniowieczny układ urbanistyczny miasta oraz jeden z najstarszych obiektów ceglanych w Polsce- kościół św. Jakuba.

Góry Pieprzowe zalicza się do najstarszych gór w Europie, okazy flory stepowej oraz unikatowe naturalne rosarium to kilkaset gatunków dzikiej róży.

Ratusz – zbudowany w XIV w

Zamek – wzniesiony w XIV w

Brama Opatowska – zbudowana w XIV – XVI w. – jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce.

Kościół św. Jakuba wraz zespołem klasztornym Dominikanów

Zespół Klasztorny Dominikanów przy kościele św. Jakuba – zbudowany w 1226r.,

Katedra – wzniesiona w XIV w., gotycka

Dzwonnica katedralna dzwonnica przy Bazylice Katedralnej – wysoka, wzniesiona z kamienia barokowa dzwonnica została wybudowana w latach 1737 – 1743.