Zwierzyniec

Zwierzyniec to miasto w województwie lubelskim, pięknie położone nad rzeką Wieprz, przy Roztoczańskim Parku Narodowym, ok. 30 km od Zamościa. Miasto ze wszystkich stron otaczają lasy, które stanowią aż 66% powierzchni gminy. W ich pobliżu znajdują się stawy Echo.

Zwierzyniec założono w 1593 r., a prawdopodobnie już na początku kolejnego wieku służył jako rezydencja letnia rodziny Zamoyskich. Początek osadzie dał dwór myśliwski nad stawem. Niedaleko dworu znajdował się wielki zwierzyniec. Od 1990 roku Zwierzyniec jest miastem.

Miasto jest jednym z głównych ośrodków turystyczno-wypoczynkowych Roztocza. Na zachód od Zwierzyńca przebiega granica pomiędzy wapienno-piaskowcowym Roztoczem Środkowym a lessowym Roztoczem Zachodnim. Zwierzyniec to cudowne miejsce na wypoczynek na łonie przyrody. Serce Roztocza jest pełne zieleni, z cieszącymi oko zabytkami Ordynacji Zamojskiej. Atrakcyjność tego miejsca dodatkowo zwiększa bliskość Roztoczańskiego Parku Narodowego z pięknymi stawami Echo, strzeżonym kąpieliskiem i szlakami turystycznymi.

Roztoczański Park Narodowy obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Jego powierzchnia obejmuje część Roztocza Środkowego ze skałami górnokredowymi, strefę krawędziową, na której występują utwory trzeciorzędowe oraz piaski czwartorzędowe w dolinach. Jest to najbardziej zalesiony park narodowy w Polsce. Gromadnie rosną tu ważne gatunki drzew lasów zachodnioeuropejskich – jodły, buki, świerki, cisy, jawory. Park jest bogaty w ślimaki, krocionogi, pajęczaki i owady. Spotkamy tu także rzadkich przedstawicieli mrówek, szarańczaków, pluskwiaków i chrząszczy. Możemy podziwiać żółwia błotnego oraz turkusowego padalca zwyczajnego.

Józefów noclegi, domki, agroturystyka…

Józefów leży w centrum Roztocza i Puszczy Solskiej, nad rzeką Niepryszką. Działa tu kilka drobnych przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł spożywczy i kamieniarski). Miasto jest także lokalnym ośrodkiem handlowo-usługowym dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Noclegi w Józefowie zostały uznana przez turystów za rowerową stolicę Roztocza. W samym Józefowie znajduje się 7 km dróg rowerowych, a przez gminę przebiega 70 km profesjonalnie wyznaczonych szlaków i tras rowerowych. Ale nie tylko rowerzyści znajdą tu pole do popisu.

Józefów noclegi oferuje wiele atrakcji  też ciekawych miejsc do zwiedzenia:
-baszta widokowa
-synagoga i cmentarz żydowski
-ruiny starej papierni z XVIII wieku w pobliskiej Hamernii
-sanktuarium św. Stanisława w Górecku Kościelnym
-aleja pomnikowych dębów
-hydroelektrownia na rzece Szum
-kompleks torfowiskowy „Jęzior”
-zalew
-największy w Polsce cmentarz partyzancki w Osuchach
-barokowy kościółek na wodzie w Zwierzyńcu
-rezerwaty i punkty widokowe
-ścieżki i trasy rowerowe
Roztocze noclegi stanowi bazę wypadową do pobliskich miejscowości takich jak: Susiec, Krasnobród, Zwierzyniec, Górecko Kościelne, Bełżec, czy nawet do Lwowa.

Zrewitalizowano Rynek, gdzie otwarty został punkt Informacji Turystycznej, zbudowano kąpieliska, plac zabaw wraz z siłownią „pod chmurką” i ścianką wspinaczkową, a wszystkie miejsca połączone zostały wydzielonymi ścieżkami rowerowymi. Znajdują się tu rzeki i wody o idealnej czystości, co sprawia że jest to  wymarzone miejsce dla myśliwych i wędkarzy. Kto tu zawita wróci na pewno, bo Józefów Roztocze noclegi  to miejsce przyjazne turystom. Koło niewielkiego budynku zajmowanego przez Straż Leśną znajduje się ciekawostka historyczna – pręgierz znaleziony w latach 90-tych XX wieku. Pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku i służył do wymierzania kary chłosty chłopom pańszczyźnianym i koniokradom. Ustawiony był na józefowskim rynku a jego replika znajduje się w tym samym prawdopodobnie miejscu na zrewitalizowanym obecnie rynku. to wymarzona przystań dla wędkarzy, miłośników pieszych wędrówek i rowerowych wypraw. Położona w Puszczy Solskiej jest doskonałą odskocznią od zgiełku miasta. Roztocze noclegi agroturystyka kusi turystów pięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, świeżym powietrzem, ciszą i spokojem. Obok siedziby Nadleśnictwa Józefów znajduje się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, w czasie spaceru zobaczymy wiele opisanych gatunków krzewów i drzew, dawny pręgierz, XVIII-to wieczny lamus służący niegdyś jako spichlerz, spiżarnia oraz przechowalnia dokumentów i ksiąg oraz zadaszenia, ławeczki i wiatę na ognisko. Ścieżka jest elementem Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego. Józefów może się pochwalić bardzo oryginalną i bardzo okazałą fontanną, która przedstawia w naturalnej wielkości osiem zwierząt występujących w okolicznych lasach należących do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Fontanna stoi na rynku w centrum miasteczka i przedstawia w postaci rzeźb: konika polskiego, jelenia, wilka, rysia, dzika, lisa, orła i głuszca.

Na obmurowaniu umieszczono tabliczki przedstawiające te zwierzęta w postaci płaskorzeźb z dodanymi odciskami tropów.

Roztocze

POCHODZENIE NAZWY Słowo „Roztocze” wywodzi się najprawdopodobniej z jego funkcji wododziałowej. W gwarze funkcjonują słowa: „roztocz”, „roztoka” rozumiane jako „rozlanie”, czy też „miejsce, gdzie rozchodzą się dwa potoki”. Inni sugerują powiązanie tej nazwy z pięknymi, szerokimi, „roztaczającymi się” wokoło krajobrazami. Roztocze to także porozcinany, „roztoczony”, pożłobiony teren. Nazwa ta po raz pierwszy zaistniała pod koniec XIX w. w pracach geografów galicyjskich. POŁOŻENIE Współcześnie określa się Roztocze jako pasmo wzgórz ciągnące się szerokim łukiem od Kraśnika poczynając, na płd.-wsch. aż do Lwowa. Wzgórza te stanowią wododział II rzędu pomiędzy zlewniami Wieprza, Bugu i Sanu oraz (w części płd.) europejski dział wodny I rzędu między zlewniami Morza Bałtyckiego (dorzecze Wisły) i Morza Czarnego (dorzecze Dniestru). Największą rzeką Roztocza jest Wieprz. Bierze on swój początek z Wieprzowego Jeziora pod Tomaszowem Lubelskim, a jego dopływy stanowią m.in. Por z Gorajcem oraz Bystrzyca. Nieco mniejsza jest Tanew mająca swe źródła pod Narolem. Jej ważniejszymi dopływami są Jeleń, Sopot i Szum. Rzeki te charakteryzują się niskimi temperaturami wód, a to za sprawą silnego zasilania podziemnego. Omawiany region jest jednak generalnie ubogi w wody powierzchniowe, co związane jest z występowaniem lessów (część zachodnia) i piasków. GLEBY I SKAŁY Roztocze znajduje się w strefie zazębiania się obszaru występowania czarnoziemów z terenami o przewadze gleb brunatnych i bielicowych. Garb Roztocza budują skały górnokredowe piętra kampanu i mastrychtu, pod względem litologicznym są to opoki i opoki margliste, a w części płd. gezy. Utwory trzeciorzędowe reprezentują wapienie detryczne, litoamniowe i rafowe, oraz – głównie w dolinach – piaski i piaskowce. Ponad wierzchowiny wznoszą się wzgórza o charakterze ostańcowym. Zbudowane są one z kamieni mioceńskich, bardziej odpornych na wietrzenie od innych roztoczańskich skał. Natomiast spłaszczenia wierzchowinowe to pozostałości dawnej równiny, wydźwigniętej w trzeciorzędzie w górę, rozciętej obecnie malowniczymi dolinami. OBSZAR Szerokość roztoczańskiego wału wynosi od kilkunastu do około 25 km, a długość 180 km, z czego w obecnych granicach Polski znajduje się 110 km. Od płn. z Roztoczem graniczy Wyżyna Lubelska, głównie na obszarze jej części zwanej Padołem Zamojskim. Od płd. Kotlina Sandomierska, prawie w całości w jej części zwanej Równiną Biłgorajską (Puszczańską, stanowi ją kompleks leśny Puszczy Solskiej). Od wsch. Roztocze ogranicza Grzęda Sokalska (część Wyżyny Wołyńskiej), a także Równina Bełska (część Kotliny Pobuża, zwanej też Małym Polesiem). WZNIESIENIA Roztocze jest naturalnym przedłużeniem Wzniesień Urzędowskich, łączącym Wyżynę Lubelską z Podolem. Ponad otaczające krainy wznosi się minimalnie od kilkudziesięciu, maksymalnie do 150 metrów, przy czym wysokość wzgórz wzrasta w kierunku płd.-wsch. W okolicach Kraśnika wzniesienia osiągają tylko 300 m n.p.m. (Wapniana Góra), przy granicy Polski 390 m n.p.m. (Krągły Goraj, Wielki Dział), a w okolicach Lwowa (Wysoki Zamek, Czartowska Skała) nieznacznie przekraczają 400 m n.p.m. (w sprawie wysokości najwyższych roztoczańskich wzniesień – por. opis Krągłego Goraja). PODZIAŁ Roztocze dzieli się na trzy zróżnicowane mezoregiony: Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.

Adamów

Biłgoraj

Susiec

Krasnobród

Zwierzyniec

 

 

Zapraszamy na piesze rajdy z PTTK- Roztocze

Zamojski oddział PTTK zaprasza na serię jesiennych pieszych rajdów po najpiękniejszych zakątkach Roztocza

21 września rozpocznie się 39 Rajd Miłośników Roztocza,  w tym roku odbędzie się na Roztoczu Zachodnim. Rajd poprowadzi drogą, którą 150 lat temu wycofywali się powstańcy styczniowi Oddziału „Lelewela” po bitwie pod Panasówką
Rajd będzie okazją także do nauki rozpoznawania grzybów jadalnych.

44 Rajd „Rydz na patelni” przejdzie szlakami turystycznymi skrajem Roztocza Środkowego w okolicach Ciotuszy Nowej k. Majdanu Sopockiego. Rajd wyruszy 5 października.

Zamojski PTTK przewiduje  jeszcze 2 rajdy: „Pieczony ziemniak” w Rudzie Żurawieckiej i grudniowy Rajd Mikołajkowy w okolicach Tarnowoli.

Dla zainteresowanych Roztocze noclegi, Zamość noclegi oraz Zwierzyniec noclegi
Zapraszamy