III Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Krościenka

III Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Krościenka n.D (Krościenko n.D 15-16.07.2017)

Wójt Jan Dyda zaprasza 15 i 16. lipca na III Turniej,  udział zapowiedzieli zawodnicy z zaprzyjaźnionej Starej Lubowni .Regulamin oraz lista zgłoszenia w załączeniu, oczekujemy na zgłoszenia.

REGULAMIN III TURNIEJU W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM & 1. Cele 1. Upowszechnianie plażowej piłki siatkowej w Gminie Krościenko nad Dunajcem. 2. Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu. & 2. Organizator 1. Głównym organizatorem Turnieju w plażowej piłce siatkowej jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem. 2. Współorganizatorem imprezy jest Gminne Centrum Kultury oraz Dział Promocji i Informacji Turystycznej Gminy. 3. Patronat honorowy turnieju objęli: Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Senator RP Jan Hamerski, Radny Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek. & 3. Biuro organizacyjne Biuro organizacyjne Turnieju znajduje się w Punkcie Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, Tel. 18 262 30 77 lub 511 473 203, e-mail: biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Możliwość zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail. & 4. Termin zawodów 15-16 lipca 2017 r. 15 lipca 2017 r. – Eliminacje 16 lipca 2017 r. – Finały & 5. Miejsce zawodów Boisko do piłki plażowej – bulwary obok mostu. & 6. Uczestnictwo 1. W zawodach uczestniczą zespoły z podziałem na II grupy wiekowe: I-sza rocznik 1999-1978, II-ga rocznik 1977 i starsi- weryfikacja roczników na podstawie dokumentów tożsamości w dniu turnieju(dowód osobisty, prawo jazdy). Do zawodów dopuszcza się drużyny mieszane(kobieta-mężczyzna): – drużyna w skład, której wchodzą zawodnicy urodzeni w przedziale wiekowym 1999-1978 r. gra w grupie I, – drużyna w składzie, której przynajmniej jeden zawodnik urodzony jest w przedziale wiekowym 1977 i starsi gra w grupie II. 2. Do zawodów drużyny (zawodnicy) zgłaszani są na imiennych listach na formularzu złączonym do regulaminu. 3. Każda drużyna musi mieć kapitana, który odpowiada za zawodników podczas zawodów, bierze udział w losowaniach, reprezentuję drużynę w rozmowach z organizatorem zawodów. 4. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we własnym zakresie. 5. Maksymalna ilość drużyn biorących udział w Turnieju – 16 drużyn. Po 8 drużyn w każdej grupie. Decyduje kolejność zgłoszeń. 6. Termin zgłoszenia do zawodów upływa dnia 14 lipca 2017 r. o godzinie 12.00. 7. System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń oraz przedstawiony podczas odprawy, w dniu rozpoczęcia Turnieju. Odprawa o godz.8.30. 8. Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o oficjalne przepisy PZPS- siatkówka plażowa. & 7. Program zawodów 1. Odprawa, rozlosowanie grup i ustalenie kolejności spotkań o godz. 8.30. 2. Otwarcie zawodów o godz. 9.00. 3. Rozgrywanie spotkań. 4. W czasie trwania Turnieju dla uczestników organizator zapewnia posiłek i napoje. 5. Po zakończeniu rozgrywek wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych uczestniczącym w turnieju zespołom. & 8. Zasady finansowania 1. Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator i współorganizatorzy ze środków własnych i pozyskanych od sponsorów. 2. Koszty transportu uczestników ponoszą zainteresowane zespoły. & 9. Nagrody 1. Za miejsca od I do III przyznawane będą puchary i nagrody. 2. Za miejsca od I do VIII będą przyznawane dyplomy. & 10. Sprawy końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu. 2. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 3. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 4. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione Organizator nie odpowiada. 5. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 6. Parking dla uczestników Turnieju oraz kibiców, znajduje się przy ul. Źrodlanej. 7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie zmianę terminu Turnieju. LISTA IMIENNA ZGŁOSZENIA DO III TURNIEJU W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM Nazwa zespołu…………………………………………………………………………………………………………………… Grupa………….. Lp. Nazwisko i imię Rocznik Numer kontaktowy 1. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rozgrywek turnieju. Będę przestrzegał zawartych w nim postanowień. …………………………………………………………………… Podpis kapitana drużyny


Możliwość komentowania jest wyłączona.