Susiec

Susiec jest jedną z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w województwie lubelskim. Leży na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i doskonale sprawdza się jako baza wypadowa nad Roztocze.

Zatrzymujący się w Suścu wczasowicze mają do dyspozycji rozbudowaną i dobrze rozwiniętą bazę noclegową, która obejmuje wiele obiektów noclegowych. Należą do nich domki, pokoje, kwatery, pensjonaty i wille.

Najciekawszymi zabytkami w miejscowości są pomniki Kargula i Pawlaka, postaci z kultowej trylogii filmów Sylwestra Chęcińskiego oraz kościół św. Jana Nepomucena z drewnianą dzwonnicą i ruiny starej papierni.

Tereny Suśca i okolic znakomicie nadają się na wycieczki piesze i rowerowe. Rezerwat przyrody Czartowe Pole jest jednym z najczęstszych celów takich wycieczek. Można w nim podziwiać wspaniałą przyrodę.

Zamość

Zamość leży na Wyżynie Lubelskiej na obniżeniu Padołu Zamojskiego. To lubelskie miasto oddalone o 20 km od Szczebrzeszyna i 30 km od Zwierzyńca, a także znaczący ośrodek kulturalny, edukacyjny i turystyczny województwa.

Perła renesansu uzyskała prawa miejskie pod koniec XVI wieku i szybko stała się stolicą Ordynacji Zamojskiej. Stojąca w mieście twierdza przetrwała wiele ataków, ale ostatecznie uległa podczas wielkiej wojny północnej. Jeszcze w trakcie I wojny światowej miasto uzyskało dostęp do kolei.

Zamość został zaprojektowany według koncepcji antropomorficznej przez Bernando Morando. Punktem centralnym miasta jest ratusz, z którego codziennie grany jest hejnał na 3 strony świata. Miłośnikom architektury polecamy zobaczyć synagogę Muzeum Żydów Zamościa i Okolic, fortyfikacje i bastion wokół starówki.

W Zamościu odbywa się wiele imprez kulturalnych i muzycznych podczas okresu wakacyjnego. Należą do nich Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”, Zamojskie Lato Teatralne, Festiwal Jazz i Międzynarodowy Festiwal Foklorystyczny „Eurofolk”.

Roztocze

Roztocze jest niedużą krainą geograficzną na wschodzie Polski, która w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Na terenie tej krainy ze względu na jej unikalne walory przyrodnicze utworzono Roztoczański Park Narodowy stanowiący wizytówkę regionu, ale poza nim istnieje również wiele Parków Krajobrazowych oraz rezerwatów.

Roztocze noclegi to baza noclegowa z wieloma atrakcjami na roztoczu

Ze względu na rzeźbę i budowę geologiczną Roztocze dzieli się na Zachodnie, Środkowe i Południowe, lub inaczej mówiąc – Gorajskie, Tomaszowskie i Rawskie. W każdej części Roztocze wygląda nieco inaczej, różnią się bowiem występującą tam przede wszystkim florą. Poza tym Roztocze stanowi ciekawy region ze względu na występowanie licznych zabytków w różnych miasteczkach, świątyń, cerkwii a także kapliczek.

Na Roztoczu znajduje się wiele interesujących miejscowości, a jedną z nich jest Krasnobród noclegi  z wieloma atrakcjami przyciągającymi turystów. Zobaczyć tu można między innymi kaplicę na wodzie, zabytkowy klasztor, muzeum wieńców dożykowych czy też kaplicę w leśnej dolinie. Najbardziej znanym szlakiem w regionie jest Szlak Szumów prowadzący na „Szumy na Tanwi”, czyli progi skalne tworzące kaskadowy spływ rzeki.

Roztocze

POCHODZENIE NAZWY Słowo „Roztocze” wywodzi się najprawdopodobniej z jego funkcji wododziałowej. W gwarze funkcjonują słowa: „roztocz”, „roztoka” rozumiane jako „rozlanie”, czy też „miejsce, gdzie rozchodzą się dwa potoki”. Inni sugerują powiązanie tej nazwy z pięknymi, szerokimi, „roztaczającymi się” wokoło krajobrazami. Roztocze to także porozcinany, „roztoczony”, pożłobiony teren. Nazwa ta po raz pierwszy zaistniała pod koniec XIX w. w pracach geografów galicyjskich. POŁOŻENIE Współcześnie określa się Roztocze jako pasmo wzgórz ciągnące się szerokim łukiem od Kraśnika poczynając, na płd.-wsch. aż do Lwowa. Wzgórza te stanowią wododział II rzędu pomiędzy zlewniami Wieprza, Bugu i Sanu oraz (w części płd.) europejski dział wodny I rzędu między zlewniami Morza Bałtyckiego (dorzecze Wisły) i Morza Czarnego (dorzecze Dniestru). Największą rzeką Roztocza jest Wieprz. Bierze on swój początek z Wieprzowego Jeziora pod Tomaszowem Lubelskim, a jego dopływy stanowią m.in. Por z Gorajcem oraz Bystrzyca. Nieco mniejsza jest Tanew mająca swe źródła pod Narolem. Jej ważniejszymi dopływami są Jeleń, Sopot i Szum. Rzeki te charakteryzują się niskimi temperaturami wód, a to za sprawą silnego zasilania podziemnego. Omawiany region jest jednak generalnie ubogi w wody powierzchniowe, co związane jest z występowaniem lessów (część zachodnia) i piasków. GLEBY I SKAŁY Roztocze znajduje się w strefie zazębiania się obszaru występowania czarnoziemów z terenami o przewadze gleb brunatnych i bielicowych. Garb Roztocza budują skały górnokredowe piętra kampanu i mastrychtu, pod względem litologicznym są to opoki i opoki margliste, a w części płd. gezy. Utwory trzeciorzędowe reprezentują wapienie detryczne, litoamniowe i rafowe, oraz – głównie w dolinach – piaski i piaskowce. Ponad wierzchowiny wznoszą się wzgórza o charakterze ostańcowym. Zbudowane są one z kamieni mioceńskich, bardziej odpornych na wietrzenie od innych roztoczańskich skał. Natomiast spłaszczenia wierzchowinowe to pozostałości dawnej równiny, wydźwigniętej w trzeciorzędzie w górę, rozciętej obecnie malowniczymi dolinami. OBSZAR Szerokość roztoczańskiego wału wynosi od kilkunastu do około 25 km, a długość 180 km, z czego w obecnych granicach Polski znajduje się 110 km. Od płn. z Roztoczem graniczy Wyżyna Lubelska, głównie na obszarze jej części zwanej Padołem Zamojskim. Od płd. Kotlina Sandomierska, prawie w całości w jej części zwanej Równiną Biłgorajską (Puszczańską, stanowi ją kompleks leśny Puszczy Solskiej). Od wsch. Roztocze ogranicza Grzęda Sokalska (część Wyżyny Wołyńskiej), a także Równina Bełska (część Kotliny Pobuża, zwanej też Małym Polesiem). WZNIESIENIA Roztocze jest naturalnym przedłużeniem Wzniesień Urzędowskich, łączącym Wyżynę Lubelską z Podolem. Ponad otaczające krainy wznosi się minimalnie od kilkudziesięciu, maksymalnie do 150 metrów, przy czym wysokość wzgórz wzrasta w kierunku płd.-wsch. W okolicach Kraśnika wzniesienia osiągają tylko 300 m n.p.m. (Wapniana Góra), przy granicy Polski 390 m n.p.m. (Krągły Goraj, Wielki Dział), a w okolicach Lwowa (Wysoki Zamek, Czartowska Skała) nieznacznie przekraczają 400 m n.p.m. (w sprawie wysokości najwyższych roztoczańskich wzniesień – por. opis Krągłego Goraja). PODZIAŁ Roztocze dzieli się na trzy zróżnicowane mezoregiony: Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.

Adamów

Biłgoraj

Susiec

Krasnobród

Zwierzyniec

 

 

Zapraszamy na piesze rajdy z PTTK- Roztocze

Zamojski oddział PTTK zaprasza na serię jesiennych pieszych rajdów po najpiękniejszych zakątkach Roztocza

21 września rozpocznie się 39 Rajd Miłośników Roztocza,  w tym roku odbędzie się na Roztoczu Zachodnim. Rajd poprowadzi drogą, którą 150 lat temu wycofywali się powstańcy styczniowi Oddziału „Lelewela” po bitwie pod Panasówką
Rajd będzie okazją także do nauki rozpoznawania grzybów jadalnych.

44 Rajd „Rydz na patelni” przejdzie szlakami turystycznymi skrajem Roztocza Środkowego w okolicach Ciotuszy Nowej k. Majdanu Sopockiego. Rajd wyruszy 5 października.

Zamojski PTTK przewiduje  jeszcze 2 rajdy: „Pieczony ziemniak” w Rudzie Żurawieckiej i grudniowy Rajd Mikołajkowy w okolicach Tarnowoli.

Dla zainteresowanych Roztocze noclegi, Zamość noclegi oraz Zwierzyniec noclegi
Zapraszamy